2. díl – Human Design Podcast (Robert&Andrea) – vztahy a výchova dětí

Spolu s mojí kamarádkou Andreou Pixovou pro vás tvoříme podcast věnující se Human Design.